Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Náš ateliér nabízí klientovi nejen samostatnou projekční činnost a zpracování výkresové dokumentace, ale zároveň i jeho zastupování při vyřizování veškerých vyjádření, nutných pro zdárný průběh projektu a především zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Inženýrská činnost ve výstavbě, známá též jako „inženýring" je v současné době upravena nařízením vlády č. 278/2008 Sb., jako „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“.

Inženýring představuje skupinu činností, které vykonává subjekt k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Do těchto činností patří v praxi zejména aktivity spojené s opatřením územního rozhodnutí či stavebního povolení, případně, po dohodě s investorem, koordinace celého projektu, zprostředkování komunikace mezi projektantem, klientem a úřady a další činnosti, kterými osobu vykonávající inženýring investor pověří.

V rámci inženýrské činnosti nabízíme investorovi ve fázi realizace stavby i zajištění "autorského dozoru" pro dohled nad dodržováním dokumentace stavby, posuzování návrhů realizačních firem na změny a odchylky při výstavbě a sledování postupu výstavby z technického hlediska.

> Průběh projektu