Vizualizace

WIKIPEDIE : "Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, výsledky tohoto zobrazování jsou vnímány prostřednictvím zrakových receptorů. Vizualizace úzce souvisí s uplatňováním zásady názornosti."

Pomocí "vizualizace" nabízíme našemu zákazníkovi realistické znázornění jeho záměru na monitoru počítače ( televizní obrazovce, tabletu, mobilním tel. .... ) způsobem, který zásadně překonává možnosti zobrazení klasické 2D výkresové dokumentace. Náš zákazník má možnost "uvidět" svoji budoucí stavbu ( rodinný dům, sportovní halu, průmyslový areál ) v perspektivním trojrozměrném zobrazení již v průběhu projekčních prací, zpracování 3D modelu stavby navíc přináší další výhody při projektování ( odhalení problematických míst stavby, eliminace chyb apod. ).

Vlastní vizualizace návrhu se provádí s využitím výkonných počítačových programů metodou raytracing, která umožňuje určením polohy a času přesné a realistické zobrazení návrhu včetně reálného denního či nočního osvětlení.

Vizualizace tělosvičny u gymnázia v Třinci vizualizace alternativního řešení správní budovy fy Kovona System, a.s. v Českém Těšíně vizualizace závodu PHA Czech s.r.o. v Českém Těšíně

> Průběh projektu