Reference

Parkovací objekt SOSNA

Parkovací objekt SOSNA

Architektonický návrh DELTA Třinec, s.r.o.
Projekt DELTA Třinec, s.r.o.
Investiční náklady 56 mil. Kč (bez DPH)
Realizace 5/2023

Popis

Parkovací objekt je třípodlažní stavbou pro rezidentní parkování s kapacitou 82 parkovacích míst, která je situována v místě stávajícího parkoviště na ul. Sosnová. Jedná se o stavbu jednoduchého obdélníkového půdorysu s rozměry 41,88 x 17,62 (20,22) m. Celková zastavěná plocha je 752,75 m2. Konstrukčně se jedná o ocelovou konstrukci (bez vnitřních sloupů) se spřaženými železobetonovými pojížděnými stropy a pultovou střechou. Fasáda je navržená jako otevřená opláštěná tahokovem. Toto řešení zajišťuje přirozené provětrání všech podlaží. Opláštění je na většině plochy fasády v provedení z hliníkového tahokovu. Jejikož objekt je situován podél strmé místní komunikace tvořící spojnici mezi ul. Kaštanovou a ul. Sosnovou, jsou vjezdy do jednotlivých podlaží přímo ze zmíněné spojnice respektive z ul. Sosnové bez nutnosti zřízení nájezdových ramp či automobilových výtahů.                          Západní část fasády je doplněna rychlerostoucími popínavými rostlinami, které vytvoří v krátkém časovém horizontu zelenou stěnu.  

Další reference >