Reference

Rezidentní bydlení v RD - Kamionka

Rezidentní bydlení v RD - Kamionka

Architektonický návrh DELTA Třinec, s.r.o.
Projekt DELTA Třinec, s.r.o.
Investiční náklady 46 mil. Kč (bez DPH)
Realizace 2021 - 2022

Popis

Stavba představuje dopravní a technickou připravenost pro 56 stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kamionka v Třinci - Lyžbicích. V rámci stavby byly vybudovány komunikace pro motorová vozidla, chodníky, vodovodní a kanalizační řady včetně přípojek k jednotlivým parcelám, zemní vedení NN včetně přípojek, plynovodní rozvody včetně přípojek, kabelová televize včetně přípojek a veřejné osvětlení. Součástí stavby je i klidová zóna s dětskými herními prvky a městský mobiliář. Součástí stavby byla i výsadba nových stromků podél komunikací a v klidové zóně.

< Předchozí reference Další reference >